Upacara Adat Ngobak Kali

0
284

Upacara adat bersih dusun Ngobak Kali di Dusun Wareng Kidul Desa Wareng Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.